1. Khách hàng thành viên

  • Khách hàng sẽ được tích lũy điểm từ đơn hàng đầu tiên.
  • Tổng giá trị tích lũy đạt 5.000.000đ, khách được nhận quyền lợi chiết khấu kể từ đơn tiếp theo.

2. Khách hàng trọn đời Hcare

  • Được nhận chiết khấu cao trên mỗi đơn hàng
  • Được hưởng chính sách hỗ trợ vận chuyển (theo từng chương trình)
  • Ưu tiên nhận thông báo các Chương trình khuyến mãi, quà tặng……